Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

Jezus spotykając się ze swoimi uczniami pytał ich, co ludzie mówią na Jego temat. Uczniowie relacjonują, że Jezus bywa różnie postrzegany przez różnych ludzi: dla jednych jest Janem Chrzcicielem, dla innych Eliaszem, a jeszcze dla innych jednym z proroków. Również na przestrzeni dwóch tysięcy lat różni ludzie w różny sposób odnosili się do Chrystusa. Inaczej mówią świadkowie Jehowy, inaczej wyznawcy islamu, a jeszcze inaczej wyznawcy judaizmu. Dla nas, jak dla św. Piotra z dzisiejszej Ewangelii, Jezus jest Mesjaszem, prawdziwym Bogiem równym Ojcu. 

Zapraszamy do oglądania kazania w języku migowym. Kazanie wygłosił ks. Tomasz Filinowicz w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu w 12 niedzielę w ciągu roku. 

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce