Zbawienie, odkupienie i łaska

Od mini kursu języka migowego rozpoczął kazanie wrocławski duszpasterz niesłyszących w 4 niedzielę Wielkiego Postu. Osoby uczestniczące we Mszy Świętej mogły nauczyć się poprawnego migania trzech słów, z zakresu liturgicznego (kościelnego) języka migowego: zbawienie, odkupienie i łaska.

Punktem wyjścia dla dzisiejszego rozważania była Ewangelia opisująca spotkanie Nikodema z Jezusem, podczas którego Jezus mówił o przeogromnej Bożej miłości wobec człowieka oraz o potrzebie wiary człowieka wobec Boga. Kapłan wyjaśnił, że często zamiennie używane wyrażenia „zbawienie” i „odkupienie” mają nieco inne znaczenie. Chrystus bowiem umarł za wszystkich ludzi i przez swoją śmierć odkupił człowieka z niewoli grzechu. To jest łaska, czyli darmowy dar, jaki Pan Bóg ofiaruje wszystkim ludziom. Jednak aby osiągnąć zbawienie człowiek powinien podjąć współpracę z Bożą łaską poprzez konkretne czyny miłości.