Żywy Różaniec w Duszpasterstwie Niesłyszących

Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej od wielu już lat spotyka się w każdy pierwszy piątek miesiąca, aby modlić się wspólnie. Piątkowe spotkanie jest ponadto okazją do tzw. zmiany tajemnic różańcowych w tamtejszej wspólnocie Żywego Różańca.

Grupa 20 osób codziennie modli się jeden dziesiątek różańca, dzięki czemu wspólnie każdego dnia odmówiony jest cały różaniec. Różę różańcową tworzą zarówno osoby niesłyszące i słabosłyszące, jak też słyszące związane z Duszpasterstwem. Wieczorna modlitwa w pierwszy piątek miesiąca rozpoczyna się od półgodzinnej modlitwy w ciszy, po której wspólnie odmawiana jest jedna część różańca. Na zakończenie kapłan odprawia Mszę Świętą ku czci Najświętszego Serca Jezusa.

 

Aktualności z Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce