175 rocznica śmierci księdza Falkowskiego

W Warszawie odbyły się uroczystości związane ze 175 rocznicą śmierci księdza Jakuba Falkowskiego – założyciela Instytutu Głuchoniemych na pl. Trzech Krzyży w Warszawie. Jak czytamy na profilu facebookowym tegoż Instytutu rocznica śmierci Patrona obchodzona była 3-go września. Najpierw uczestnicy wzięli udział we Mszy św. w kościele św. Aleksandra a następnie złożyli kwiaty w krypcie przy grobie ks. Jakuba oraz pod pomnikiem. Po zakończeniu części oficjalnej był czas rozmowy przy herbatce i grillowanej kiełbasce na dziedzińcu Instytutu.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce