Uczcili świętego Filipa Smaldone

W niedzielne południe 6 czerwca w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu zgromadził się dolnośląski świat ciszy, aby uczcić świętego Filipa Smaldone. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Tomasz Filinowicz i on też wygłosił okolicznościowe kazanie.
W kazaniu kapłan wskazał na trzy przymioty, które określały życie świętego Filipa Smaldone. Po pierwsze był to człowiek wiary, po drugie człowiek służby i wreszcie człowiek zdeterminowany. Święty Filip wiele czasu poświęcał na modlitwę, a gdy zdarzały się kłopoty (np. brak jedzenia dla dzieci) jako środek zaradczy zalecał modlitwę. Postawa służby względem niesłyszących i słabosłyszących była widoczna w całym jego kapłańskim życiu. Ponadto służył on także chorym i ubogim podczas epidemii cholery.
Trzecią cechą określającą włoskiego kapłana była determinacja, czyli dążenie do określonego celu bez względu na pojawiające się trudności. Tego przykładem było skończenie studiów seminaryjnych w innym mieście, gdy przełożeni podjęli decyzję o wydaleniu go z seminarium duchownego w Neapolu.
Na zakończenie Mszy Świętej zostały wręczone nagrody za udział w konkursach o świętym Filipie Smaldone: plastycznym – dla dzieci i fotograficzno-filmowym dla seniorów.