3 niedziela Wielkiego Postu – cierpienie

Punktem wyjścia dla rozważań rekolekcyjnych na 3 niedzielę Wielkiego Postu jest śmierć 11-letniego Franciszka i 10-letniej Hiacynty z Fatimy. Wkrótce po objawieniach umiera dwoje z trojga dzieci, którym objawiła się Maryja. Cierpienie i śmierć to tematy, które generują pytania również dziś, gdy na Ukrainie giną ludzie. Są to pytania o powód i sens cierpienia.

Zapraszamy na kolejny odcinek. Zachęcamy również do jałmużny wielkopostnej na rzecz podopiecznych z Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła dobra”.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce