30 listopada – święto Andrzeja Apostoła

Dziś obchodzimy święto św. Andrzeja Apostoła. Na drugi dzień Adwentu rozważanie przygotował ks. Damian Migacz – diecezjalny duszpasterz niesłyszących w diecezji tarnowskiej. Kapłan nawiązuje do życia i śmierci św. Andrzeja i wskazuje, że każdy chrześcijanin powinien przekazywać innym Ewangelię.

 

Ewangelia na dzień dzisiejszy (Mt 4,18-22)

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.