A błogosławiony kto we mnie nie zwątpi!

Pan Bóg daje nam przewodników na czas adwentu. Są nimi prorok Izajasz i Jan Chrzciciel. Pierwszy z nich zapowiada wizję świetlanej przyszłości, zaś drugi zachęca, by się na nią przygotować.

Jan Chrzciciel, który wzywa „przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Wypełnianie tego zadania może czasami łączyć się ze zwątpieniem lub zniechęceniem. Taka pokusa nachodzi również samego Jana, który przebywa w więzieniu. Jak sobie z nią poradzić? Na to pytanie odpowiada ks. Tomasz Filinowicz w kazaniu na III niedzielę Adwentu wygłoszone w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu 11 grudnia 2022 roku.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce