Kalendarz Niesłyszących 2023 – ks. Jakub Falkowski

Kalendarz Niesłyszących – ks. Jakub Falkowski. Fundacja FONIS od lat przygotowuje kalendarz, w którym oprócz tradycyjnej funkcji rachuby czasu pełni też funkcję edukacyjną. Obok tabeli kalendarium prezentujemy grafiki przedstawiające jakiś temat. W minionych latach były to np. alternatywne sposoby komunikacji i alfabety migowe używane w różnych krajach, sławni głusi i sławne postacie związane ze światem ciszy, międzynarodowe wydarzenia środowiska niesłyszących, czy też pielgrzymki niesłyszących w Polsce. W tym roku na poszczególnych kartach kalendarza prezentujemy zmarłych kapłanów zasłużonych dla G/głuchych w Polsce. Postacią prezentowaną w marcu jest warszawski duszpasterz niesłyszących – ksiądz Jakub Falkowski

Ks. Jakub Falkowski urodził się w 1775 roku. Mając 25 lat, przyjął święcenia kapłańskie w zakonie pijarów. Światem ciszy zainteresował się, gdy spotkał 7-letniego głuchego chłopca – Piotra Gąsowskiego. Kiedy poznał metody pracy z osobami z wadą słuchu w krajach zachodnich, otworzył w roku 1817 pierwszą w Polsce szkołę dla niesłyszących. Był to Instytut Głuchoniemych. Szkoła ta działa do dzisiaj w Warszawie przy placu Trzech Krzyży jako Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego. Ksiądz Jakub zmarł w 1848 roku. Został pochowany w kościele św. Aleksandra, w którym był pierwszym proboszczem. W kościele tym do dzisiaj odprawiane są również Msze Święte w języku migowym.

Poniżej prezentujemy biogram księdza Władysława w Polskim Języku Migowym. Zapraszamy też na stronę www.effatha24.com/kalendarz2023/. Tam zaś znajdziecie migane biogramy wszystkich 12 bohaterów Kalendarza Niesłyszących 2023.