Abyście szli i przynosili dobre owoce

W niedzielnej Ewangelii na VI Niedzielę Wielkanocną, Jezus mówił do uczniów, że ich wybrał, że są Jego przyjaciółmi i że posyła ich, aby szli i przynosili dobre owoce. Właśnie do owego „przynoszenia owoców” nawiązał ksiądz Tomasz Filinowicz w kazaniu wygłoszonym w języku migowym we wrocławskim Duszpasterstwie Niesłyszących.

Miłość małżeńska, podobnie jak roślina, powinna rozwijać się i wzrastać, aby być miłością dojrzałą, odpowiadającą aktualnym potrzebom. Podobnie wiara, zapoczątkowana na chrzcie świętym powinna się rozwijać. By tak było osoba ochrzczona powinna korzystać z sakramentów spowiedzi i Komunii Świętej, czytać Biblię i modlić. W ten sposób człowiek osiąga wiarę dojrzałą, z której mogą czerpać inni ludzie. Przykładem takiej wiary jest święty Piotr, o którego nauczaniu w Cezarei mówi I czytanie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48).