OKRES WIELKANOCNY, ROK C

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, rok C

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, rok C

Uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, rok C

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA, rok C

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA, rok C

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA, rok C

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA, rok C

2 NIEDZIELA WIELKANOCNA, rok C

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA, rok C

EWANGELIA