Adoracja – czyli spotkanie w ciszy

Ponieważ przypada dziś trzecia niedziela miesiąca, dlatego też kazanie we Wrocławskim Duszpasterstwie Niesłyszących miało charakter katechetyczny i nawiązywało do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, który brzmi „Eucharystia daje życie”. Ksiądz Tomasz rozpoczął od nawiązania do doświadczenia wielu osób (także tych, które używają aparatów słuchowych), którym przeszkadza hałas i które szukają miejsca wyciszenia. Następnie wyjaśnił, że jest taka forma modlitwy, która odbywa się w przestrzeni ciszy. Mowa o adoracji.

Aby wytłumaczyć znaczenie słowa adoracja kapłan odwołał się do trzech języków: języka migowego, języka greckiego i języka łacińskiego. Na zakończenie zachęcił uczestników liturgii, aby znajdowali w życiu chwilę na spotkanie z Jezusem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy. 

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce