Akcja „Mig na adwent” w Poznaniu

W pierwszą niedzielę adwentu w Duszpasterstwie Niesłyszących w Poznaniu odbyła się Msza Święta w języku migowym. Zapraszając do czuwania i oczekiwania na przyjście Pana duszpasterstwo przygotowało akcję „Mig na adwent”. Na profilu Duszpasterstwa Niesłyszących Archidiecezji Poznańskiej będą codziennie publikowane krótkie zdania Niesłyszących, jako przypomnienie o trwającym czasie adwentu i jako wskazówka, co według Głuchych jest ważne w tym czasie.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce