Akolita Paweł Kasprzak

Akolita Paweł Kasprzak. W Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach przygotowuje się do kapłaństwa słabosłyszący kleryk Paweł Kasprzak. W minioną sobotę, tj. 15 grudnia 2018 roku, przyjął on posługę akolitatu z rąk Jego Ekscelencji biskupa Grzegorza Olszowskiego.

Akolitat jest ostatnią posługą przyjmowaną podczas formacji w seminarium przed pierwszymi święceniami – diakonatem. Akolici są nadzwyczajnymi szafarzami Najświętszego Sakramentu. Mogą pomagać przy udzielaniu Komunii oraz zanosić ją ludziom chorym. Właśnie dlatego podczas obrzędu posługi akolitatu biskup wręcza kandydatom patenę z chlebem lub kielich z winem.

Serdecznie gratulujemy nowemu akolicie Pawłowi z okazji zakończenia kolejnego etapu formacji seminaryjnej. Zaś na dalsze lata przygotowania do kapłaństwa życzymy wiele wytrwałości.