Błogosławieni czyli szczęśliwi – kazanie w języku migowym

Błogosławieni czyli szczęśliwi – kazanie w języku migowym w 6 niedzielę zwykłą (rok C) wygłosił we wrocławskim Duszpasterstwie Niesłyszących tamtejszy duszpasterz – ks. Tomasz Filinowicz. W kazaniu przypomniał słowa psalmu, który mówi „Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu”. Jezus jednak wskazując błogosławionych (czyli szczęśliwych) ukazuje ludzi głodnych, smutnych, prześladowanych. Aby to zrozumieć trzeba na życie spoglądać przez pryzmat zmartwychwstania, o którym św. Paweł pisał w Liście do Koryntian.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce