Czytania mszalne w języku migowym

Osoba prezentująca czytania w języku migowymCzytania mszalne w języku migowym. W poniedziałek wielkanocny na naszej stronie opublikowaliśmy ostatnie już nagranie Liturgii Słowa w języku migowym. Dzięki wytrwałej i systematycznej pracy członków Duszpasterstwa Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej mamy już komplet filmów.

Praca nad nagraniami trwała trzy lata. Cykl niedzielnych czytań mszalnych jest bowiem cyklem trzyletnim, dlatego tyle właśnie czasu trwało przygotowanie nagrań. Wszystkie nagrania są dostępne na naszej stronie w zakładce LITURGIA SŁOWA.

Dzięki życzliwej pomocy Fundacji FONIS zostało przygotowanych ponad 150 filmów, zaś w ich nagraniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Film na każdą niedzielę i uroczystość składa się z trzech tłumaczeń. Pierwsze czytanie zostało przełożone na polski język migowy, zaś psalm i drugie czytanie jest prezentowane w systemie językowo-migowym.