Doświadczyć Miłosierdzia we wspólnocie Kościoła

obraz niewiernego Tomasza oraz informacja o kazaniu w języku migowym na 2 niedzielę WielkanocnąO doświadczeniu Bożego Miłosierdzia we wspólnocie Kościoła mówił dziś ks. Tomasz Filinowicz – duszpasterz Niesłyszących z Wrocławia. W kazaniu wygłoszonym w języku migowym kapłan wskazał, że słowo „kościół” może mieć dwojakie znaczenie. Pierwsze (podstawowe) oznacza budynek, w którym ludzie gromadzą się na modlitwę. Drugie zaś oznacza wspólnotę.

Wspólnota ta, zwana Kościołem jest dziełem Jezusa. Była przez Jezusa chciana i konsekwentnie budowana – począwszy od wyboru 12 Apostołów, a skończywszy na zesłaniu Ducha Świętego. Rolę wspólnoty potwierdza też księga Dziejów Apostolskich, w której czytamy, że pierwsi chrześcijanie „trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”.

Nawiązując zaś do dzisiejszego Święta Bożego Miłosierdzia, kapłan wskazał, że uprzywilejowaną przestrzenią, w której można doświadczyć spotkania z Miłosiernym Jezusem jest wspólnota Kościoła. Przykładem jest św. Tomasz Apostoł. Gdy w dniu zmartwychwstania nie był razem z pozostałymi uczniami nie spotkał Zmartwychwstałego. Gdy zaś w kolejną niedzielę trwał we wspólnocie Jezus pozwolił mu dotknąć swoich ran i doprowadził go do wyznania „Pan mój i Bóg mój”.