Droga krzyżowa dla niesłyszących w seminarium w Katowicach

W dniu 6 kwietnia 2019 roku w Kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach odbyła się Droga Krzyżowa zorganizowana przez kleryka Pawła Kasprzaka. Rozważania Drogi Krzyżowej były migane przez osoby niesłyszące. W nabożeństwie wzięło udział ponad 20 osób niesłyszących, z czego 4 osoby przyjechały aż z Wrocławia. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej odbyła sie koronka do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem. Spotkanie było dla nas bardzo ważne. Droga Krzyżowa wyjaśnia nam dlaczego Pan Jezus musiał umrzeć za nasze grzechy. Spotkanie było dla nas nauką, przede wszystkim spotkaniem z obecnym Jezusem przy ołtarzu, było możliwością porozmawiania z Jezusem w naszym w języku migowym. Kleryk Paweł pokazał nam w jaki sposób można rozmawiać z Jezusem własnymi słowami. Gdy mamy problemy i trudności w życiu gdzie mamy szukać pomocy? U Jezusa zawsze znajdziemy dobrą radę i pomoc otrzymaną przez modlitwę.
W imieniu wszystkich niesłyszących obecnych na nabożeństwie składamy Wielkie Bóg zapłać klerykowi Pawłowi Kasprzakowi za wspólną modlitwę i prowadzenie nas do Boga.

Relacje przygotowali Głusi uczestniczące w nabożeństwie.