Droga Krzyżowa w języku migowym

W drugi piątek Wielkiego Postu zapraszamy do wspólnej modlitwy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w języku migowym. Dziś proponujemy rozważania przygotowane i poprowadzone przez kleryka Pawła Kasprzaka z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

Nawiązując zaś do dzisiejszego zadania w Zdrapce Wielkopostnej przypominamy, że za odprawienie Drogi Krzyżowej można otrzymać odpust zupełny. Aby to uczynić należy spełnić następujące warunki:

– brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego,

– stan łaski uświęcającej (w razie potrzeby spowiedź sakramentalna),

– przyjęcie Komunii Świętej,

– odmówienie modlitwy (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo) w intencjach wybranych przez papieża.

Zapraszając dziś do wspólnej modlitwy, przypominamy, że w każdy piątek tegorocznego Wielkiego Postu na naszej stronie internetowej będziemy publikować nagranie w języku migowym z nabożeństw Drogi Krzyżowej przygotowanej przez duszpasterzy niesłyszących z różnych stron Polski.