Dzieci słyszące i niesłyszące modlą się razem

Rok temu Jędrek, Ksawery i Oliver po raz pierwszy przystąpili do I Komunii św.  Wówczas msza św. sprawowana była tylko dla niesłyszących chłopców, ich rodzin i przyjaciół. Po wakacjach chłopcy zaczęli uczestniczyć we mszy św. razem ze słyszącymi rówieśnikami. Chłopcy korzystają z implantów ślimakowych,  posługują się mową artykulacyjno-dźwiękową aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami,  znają również język migowy. Warunki akustyczne jakie panują w kościele utrudniają im pełne rozumienie słów wypowiadanych przez kapłana i wiernych.  Raz w miesiącu do  kościoła św. Jacka w Straszynie koło Gdańska dojeżdża p. Barbara Bednarska i tłumaczy mszę św. na język migowy. Tłumaczenie mszy św. na język migowy sprawia, że niesłyszący chłopcy  mogą  w pełni w niej uczestniczyć.

Ksiądz proboszcz Ryszard Bugajski niezwykle życzliwie podchodzi do niesłyszących dzieci, życzliwość widoczna jest również w postawie słyszących dzieci, które spontanicznie w modlitwie powszechnej pamiętają o swoich głuchych rówieśnikach. Niesłyszący chłopcy starają się aktywnie uczestniczyć we mszy św., bardzo lubią odpowiadać na pytania zadawane dzieciom przez księdza,  chociaż w tym wypadku niezbędna jest pomoc tłumaczki. Doświadczenia z gdańskiej diecezji pokazują, że  model inkluzyjny duszpasterstwa  niesłyszących dzieci jest możliwy.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce