Dzień skupienia dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej

W sobotni dzień 28.01.2023 r. miało miejsce Skupienie dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w domu zakonnym Sióstr Bożego Serca Jezusa we Wrocławiu, które poprowadziła s. Katarzyna.
Tematem tego dnia było hasło: „Widzisz słowo? Bóg mówi do ciebie”. Czy słowo można zobaczyć? Jak usłyszeć słowo, pośród tylu innych, których tak wiele dociera do nas każdego dnia? Na takie pytania próbowaliśmy znaleźć odpowiedź w Bożym Słowie – Piśmie Świętym. Uczestnicy mogli zatrzymać się nad fragmentami Biblii i w tej księdze spróbować odnaleźć plan Boga na swoje życie. Również dzięki przybliżeniu wybranych postaci biblijnych, które przyjęły lub odrzuciły Boże zaproszenie, mogli zobaczyć, że to od wolnej decyzji człowieka zależy czy chce wypełniać wolę Bożą czy ją odrzuca. Ewangelista św. Jan zapisał, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało miedzy nami” (J 1, 14) i to właśnie przez uczestnictwo w Eucharystii mogliśmy doświadczyć żywej obecności tego Słowa.
Podczas kazania ks. Tomasz przypomniał jak ważne jest Boże słowo, którego nie widać, a które staje się widzialne dzięki głosowi. To my mam być takim głosem, dzięki któremu to słowo dotrze do innych.
Tworzenie wspólnoty przy stole podczas obiadu i podwieczorku było tym punktem, gdzie mogliśmy dzielić się dobrym słowem. Słodkie rogaliki na zakończenie tego dnia wszyscy razem przygotowaliśmy w zakonnej kuchni. Po modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia i podsumowaniu zakończyło się Skupienie, które miało pokazać moc Bożego słowa, to że jest ono żywe i jest lampą, która pokazuje jak postępować i które ma żyć w nas. Ten pierwszy taki Dzień Skupienia daje nadzieję na następne.