Ełk – pisze się krótko, pamięta się długo

19 grudnia 2021 roku 40-osobowa grupa niesłyszących z diecezji, a także z Krakowa spotkała się na adwentowym dniu skupienia w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Spotkanie rozpoczęło się od katechezy o przygotowaniu do Świąt i Spowiedzi. Wiele osób skorzystało ze spowiedzi i na Mszy Świętej przyjęło Pana Jezusa do serca. To wielka radość 🙂

Przeszedł również święty Mikołaj i przyniósł fajne prezenty. Ks. Artur Hałucha – ełcki duszpasterz z serca kapłańskiego dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizację, szczególnie rodzinie p. Andrzeja, klerykom i sponsorom, czyli p. Jarkowi, diecezjalnemu zespołowi Caritas, Fundacji FONIS z Wrocławia oraz Nadleśnictwu Płaska w Żylinach za ofiary i dary serca.

Na czas świąteczny ks. Artur życzył wszystkim zgromadzonym przy Duszpasterstwie Niesłyszących w Ełku, aby spotkali Nowonarodzonego Jezusa. Zdrowych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia!

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce