Eucharystia w kościele prawosławnym – migane kazanie

Dziś przypada ostatnia niedziela roku kościelnego zwana też Niedzielą Chrystusa Króla. Zapraszamy do oglądania kazania w języku migowym, jakie dziś wygłosił ks. Tomasz Filinowicz w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu. Zgodnie z programem duszpasterskim wrocławskiej wspólnoty było to kazanie katechetyczne nawiązujące do tematu roku duszpasterskiego „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Kapłan wyjaśnił, jak wygląda Eucharystia w kościele prawosławnym. Okazuje się bowiem, że zarówno sposób sprawowania liturgii jak i forma przyjmowania Komunii świętej różnią się znacząco w porównaniu z kościołem katolickim. Na czym polegają różnice? Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego kazania:

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce