Eucharystia – wyrok potępienia czy ochrona?

O tym, że Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia wiedzą chyba wszyscy. Ale są też sytuacje – o których pisze św. Paweł w Liście do Koryntian (1Kor 11,27) – że spożywający chleb lub pijący kielich Pański winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Chodzi o osoby, które niegodnie przyjmują Komunię Świętą. Wprawdzie nikt z ludzi nie jest godzien, by przystąpić do ołtarza Pańskiego, ale Bóg Miłosierny chce nas karmić swoim Ciałem i Krwią. Dlatego zawsze, gdy przystępujemy do Komunii powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby czynić to godnie. Godnie, czyli jak?

Na to pytanie odpowiada ks. Tomasz Filinowicz w kazaniu w języku migowym wygłoszonym w 2 niedzielę zwykłą (16 stycznia 2022 roku) w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu. Zapraszamy do oglądania.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce