Europejskie Spotkanie Niesłyszących Katolików

W Aachen w zachodnich Niemczech odbywa się Europejskie Spotkanie Niesłyszących Katolików. Uczestniczy w nim blisko 40 osób z 13 krajów. Polskę reprezentuje ks. Tomasz Filinowicz – krajowy duszpasterz niesłyszących oraz Przemysław Sławik, Alicja Zawada i Izabela Lindner. Podczas czterech dni obrad poruszane są m.in. tematy związane utworzeniem Deaf Catholics of Europe (DCE), zatwierdzeniem statutu, logo i zaangażowania głuchych katolików w misję Kościoła.

To już kolejne spotkanie w międzynarodowym gronie, o czym przypomniał diakon Josef Rothkopf – odpowiedzialny za organizację spotkania. Przedstawił wspomnienie z konferencji w Rzymie w 2008 roku, która przebiegała pod hasłem „Many Languages One Faith” oraz pierwsze Europejskie Spotkanie Niesłyszących Katolików, które również odbyło się w Rzymie w maju 2015 roku.

Ostatnie spotkanie miało miejsce w 2019 roku w Polsce. Na zaproszenie ks. Grzegorza Sokalskiego do Lublińca przybyli niesłyszący w różnych krajów Europy. I to właśnie tam w wyniku losowania zadecydowano, że kolejne spotkanie odbędzie się w Niemczech.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce