Film w języku migowym o kardynale Stefanie Wyszyńskim

W niedzielę 12 września w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Dwa tygodnie wcześniej we Wrocławiu odbędzie się premiera filmu w języku migowym o Prymasie Tysiąclecia.

Film przygotowała Fundacja FONIS przy współpracy z Duszpasterstwem Niesłyszących z Wrocławia. Występują w nim niesłyszący i słabosłyszący aktorzy – amatorzy, którzy posługują się językiem migowym. Nie muszą się jednak martwić ci, którzy nie znają języka migowego, bowiem film ma również napisy w języku polskim. Film przedstawia trzy lata życia kardynała, podczas których był on więziony przez władze komunistyczne PRL.

Premiera filmu odbędzie się w niedzielę 29 sierpnia 2021 roku o godzinie 16.00 w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu. Projekcja będzie poprzedzona wykładem ks. dra Andrzeja Gałki z Warszawy. Kapłan otrzymał święcenia z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego i był świadkiem w jego procesie beatyfikacyjnym.

Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna filmu NON POSSUMUS.