Groźne skutki epidemii COVID-19

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną też uroczystością Bożego Ciała wrocławski duszpasterz niesłyszących mówił w kazaniu o groźnych skutkach epidemii COVID-19. Obok powikłań zdrowotnych i kryzysu ekonomicznego są też negatywne skutki duchowe.

Można zaobserwować wśród części wiernych niepokojące objawy „anoreksji duchowej”. Są bowiem tacy, którzy już ponad rok nie karmią się Komunią Świętą i – co gorsza – twierdzą, że wcale Jej nie potrzebują. Módlmy się więc, aby wszyscy niesłyszący i słabosłyszący, chętnie przychodzili do Chrystusa Eucharystycznego. Bo On jest pokarmem na życie wieczne.