Jezus zwycięża szatana, który jest ojcem kłamstwa

Ewangelia św. Marka w pierwszym rozdziale relacjonuje nie tylko walkę, jaką Jezus stoczył z szatanem podczas 40-dniowego postu na pustyni, ale również egzorcyzm w Kafarnaum, w wyniku którego duch nieczysty „z głośnym krzykiem wyszedł” z opętanego. Nawiązując do tego wydarzenia ksiądz Tomasz Filinowicz podczas kazania w 4 niedzielę zwykłą wskazał na metodę działania szatana. Ten, którego Biblia nazywa ojcem kłamstwa, także dziś posługuje się manipulacją podczas walki z Kościołem.

Zapraszamy do oglądania kazania w języku migowym wygłoszonego w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu w 4 niedzielę zwykłą (28 stycznia 2024 roku):

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce