Jubileuszowa Pielgrzymka Głuchych do Kałkowa

Dziś, 2 lipca 2022 roku, odbyła się Jubileuszowa XXX Pielgrzymka Głuchych do Kałkowa. Wspólnej modlitwie przewodniczył Krajowy Duszpasterz Niesłyszących ks. Tomasz Filinowicz. Kazanie wygłosił duszpasterz niesłyszących z Tarnowa ks. Damian Migacz. Na zaproszenie Świętokrzyskiego Apostolstwa Głuchych odpowiedziało wielu wiernych ze świata ciszy. Licznie przybyli do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, aby nie tylko wspólnie się modlić, ale też spotkać czasem po wielu latach. I choć wśród pielgrzymów przeważali niesłyszący z ziemi świętokrzyskiej, to nie brakowało także pątników z różnych zakątków całej Polski.

Po wspólnotowej Eucharystii został poświęcony i odsłonięty wizerunek ks. Czesława Wali – wieloletniego duszpasterza niesłyszących z Kałkowa, a przede wszystkim wielkiego przyjaciela Głuchych. Popiersie na stałe znalazło swoje miejsce w oratorium kałkowskiej Golgoty. Na bogatą relację zdjęciową z uroczystości zapraszamy na profil fb Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce.   

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce