Kalendarz Niesłyszących – ks. Andrzej Rurarz

Sierpniowa karta Kalendarza Niesłyszących 2023 przedstawia postać księdza Andrzeja Rurarza. Kapłan przez długie lata posługiwał niesłyszącym i słabosłyszącym archidiecezji gdańskiej.

Ks. Andrzej Rurarz urodził się w 1940 roku. Mając 16 lat wstąpił do Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1965 roku. W listopadzie 1968 roku powierzono kapłanowi opiekę duszpasterską nad głuchoniemymi (takiej nazwy wówczas używano), którą sprawował przez 33 lata. Zmarł nagle 16 grudnia 2009 roku.

Lata w których ks. Andrzej był związany z duszpasterstwem osób niesłyszących przypadały również na czasy komunistyczne. Ks. Andrzej wielokrotnie wyjaśniał niesłyszącym jak polityka ówczesnego państwa walczyła z Bogiem i Kościołem.

Niesłyszący zapamiętali księdza Andrzeja jako bardzo ciepłego i otwartego kapłana. Ksiądz Andrzej znał język migowy. Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy Św. zawsze żartował: „A teraz idźcie do domu, bo wam się ziemniaki rozgotują”.

Poniżej prezentujemy biogram księdza Andrzeja Rurarza w Polskim Języku Migowym. Zapraszamy też na stronę www.effatha24.com/kalendarz2023/. Tam zaś znajdziecie migane biogramy wszystkich 12 bohaterów Kalendarza Niesłyszących 2023.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce