Kalendarz Niesłyszących – ks. Kajetan Nasierowski

Czerwcowa karta Kalendarza Niesłyszących 2023 przedstawia postać księdza Kajetana Nasierowskiego. Wieloletni duszpasterz niesłyszących ziemi łódzkiej znany jest również jako twórca szkoły dla dzieci niesłyszących w Łodzi.

Ks. Kajetan Nasierowski urodził się w 1889 roku w Konopnicy. Posługę kapłańską rozpoczął w roku 1912 w Sochaczewie. W roku 1914 Towarzystwo Schronisk św. Stanisława Kostki założyło szkołę dla dzieci głuchoniemych. Jej kierownictwo powierzono ks. Kajetanowi. W 1917 roku kapłan został przeniesiony do Warszawy, gdzie był kapelanem Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych. Gdy w 1920 roku powstała diecezja łódzka, wrócił do Łodzi i pracował jako prefekt szkół łódzkich. Cały czas miał kontakt z osobami niesłyszącymi. W 1927 roku razem z biskupem Wincentym Tymienieckim założył Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Głuchoniemym w Łodzi. 4 września 1932 roku ks. Nasierowski został proboszczem nowej parafii św. Franciszka z Asyżu. Ks. Kajetan zmarł w 1937 roku.

Poniżej prezentujemy biogram księdza Nasierowskiego w Polskim Języku Migowym. Zapraszamy też na stronę www.effatha24.com/kalendarz2023/. Tam zaś znajdziecie migane biogramy wszystkich 12 bohaterów Kalendarza Niesłyszących 2023, przygotowanego przez Fundację FONIS z Wrocławia.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce