Kalendarz Niesłyszących – ks. Konrad Lubos

Służył niesłyszącym w diecezji katowickiej. przez 30 lat pełnił też funkcję ogólnopolskiego duszpasterza niesłyszących. Ksiądz Konrad Lubos jest bohaterem listopadowej karty Kalendarza Niesłyszących przygotowanego przez Fundację FONIS z Wrocławia.

Ks. Konrad Lubos urodził się w 1912 roku na Górnym Śląsku. Na jego życie mocno wpłynął bł. ks. Józef Czempiel – jego wuj, któremu towarzyszył w młodzieńczych latach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1936 roku w Katowicach. Potem rozpoczął pracę w Śląskim Zakładzie dla Głuchoniemych w Lublińcu. Aby jej sprostać, ukończył surdopedagogikę w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Od 1951 roku prowadził kursy dla księży i sióstr zakonnych z całej Polski w Katowicach-Panewnikach. Opracował obrazkowo-wycinankową metodę nauczania niesłyszących znaną w kraju i za granicą. Od 1958 roku był kierownikiem Ogólnopolskiego Sekretariatu Duszpasterstwa Głuchych. W 1963 roku został ustanowiony Krajowym Duszpasterzem Głuchoniemych. Funkcję tę pełnił przez 30 lat! Ksiądz Konrad zmarł w roku 1999.

Poniżej prezentujemy biogram księdza Konrada Lubosa w Polskim Języku Migowym. Zapraszamy też na stronę www.effatha24.com/kalendarz2023/. Tam zaś znajdziecie migane biogramy wszystkich 12 bohaterów Kalendarza Niesłyszących 2023.