Kalendarz Niesłyszących – ks. Zbigniew Staszkiewicz

Październikowa Kalendarza Niesłyszących 2023 przygotowanego przez wrocławską Fundację FONIS prezentuje postać ks. Zbigniewa Staszkiewicza, wieloletniego duszpasterza niesłyszących i słabosłyszących na lubelskiej ziemi.

Ksiądz Zbigniew Staszkiewicz urodził się w 1924 roku w Kowlu na Wołyniu. Jako młody chłopak w czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. Zanim wstąpił do lubelskiego seminarium duchownego pracował jako technik dentystyczny. Święcenia kapłańskie przyjął w 1950 roku w Lublinie. Następnie podjął studia filozoficzne na KUL-u. Po ich zakończeniu został skierowany na kurs języka migowego do Katowic-Panewnik i związał się na długo ze środowiskiem Głuchych.

Pracował jako katecheta w szkole dla niesłyszących i przez długie lata był ich duszpasterzem. Prężnie współpracował z lubelskim PZG. Pełnił też funkcję kapelana AK środowiska lubelskiego. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta. Ksiądz Zbigniew zmarł 31 października 2020 roku w Lublinie.

Poniżej prezentujemy biogram księdza Zbigniewa Staszkiewicza w Polskim Języku Migowym. Zapraszamy też na stronę www.effatha24.com/kalendarz2023/. Tam zaś znajdziecie migane biogramy wszystkich 12 bohaterów Kalendarza Niesłyszących 2023.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce