Kalendarz Niesłyszących – o. Franciszek Konstanty Pacholik

O. Franciszek Konstanty Pacholik to niezwykle barwna i chyba nieco zapomniana postać w polskiej historii Głuchych. Cieszymy się, że grudniowa karta Kalendarza Niesłyszących przygotowanego przez Fundację FONIS z Wrocławia prezentuje właśnie tego XIX-wiecznego kapłana. Urodził się w 1817 roku w Wielkim Tyńcu koło Ołomuńca. Swoje życie poświęcił pracy pedagogicznej. Po święceniach kapłańskich w 1842 roku wyjechał do Lwowa w celu podjęcia nauki w Zakładzie Głuchoniemych. Kształcił się tam przez 2 lata. Po zdaniu egzaminów został „profesorem głuchych”. Dzięki jego zaangażowaniu w pomieszczeniach klasztornych w Przemyślu prowadzono szkołę dla głuchoniemych chłopców w zakresie szkoły podstawowej utrzymywaną z opłat rodziców i z dotacji państwa. Przez 20 lat uczył nauczycieli z miasta i całej okolicy oraz kleryków metody migów i alfabetu palcowego. Nauczyciele i klerycy odbywali praktykę w klasztornej szkole dla głuchych. Ojciec Konstanty zmarł w 1884 roku w Przemyślu i został pochowany na cmentarzu zakonnym.

Poniżej prezentujemy biogram o. Franciszka Konstantego Pacholika w Polskim Języku Migowym. Zapraszamy też na stronę www.effatha24.com/kalendarz2023/. Tam zaś znajdziecie migane biogramy wszystkich 12 bohaterów Kalendarza Niesłyszących 2023.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce