Kazanie na 21 niedzielę zwykłą

Czy chcesz? Oto pytanie, które dość często można usłyszeć w kościele. Gdy bowiem kapłan błogosławi związek małżeński najpierw pyta narzeczonych, czy chcą dobrowolnie i bez przymusu zawrzeć związek małżeński. Pyta też czy chcą w nim wytrwać w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia. Gdy rodzice przynoszą dziecko do chrztu znów pada pytanie w podobnym tonie: czy chcecie, aby wasze dziecko przyjęło chrzest w wierze Kościoła. Wiara jest bowiem kwestią wolnej decyzji człowieka.

Właśnie o wolnym wyborze każdego człowieka w sprawie wiary mówił w kazaniu na 21 niedzielę zwykłą ks. Tomasz Filinowicz. Wrocławski duszpasterz niesłyszących wskazał na Joela z pierwszego czytania, który mówił: „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”. Zwrócił uwagę, że pełną wolność w odpowiedzi na naukę Ewangelii pozostawił także Chrystus swoim słuchaczom. I gdy niektórzy odchodzili Jezus pytał swoich uczniów: „Czy i wy chcecie odejść?”

Na zakończenie kapłan zachęcił, aby każdy dziś odpowiedział Bogu, który kolejny raz pyta: „Czy chcesz…?”

 

 

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce