Kazanie na 22 niedzielę zwykłą (29 sierpnia)

Zapraszamy do oglądania kazania w języku migowym wygłoszonego w 22 niedzielę zwykłą czyli 29 sierpnia 2021 roku. Ksiądz Tomasz Filinowicz – duszpasterz niesłyszących z Wrocławia, przypomniał, że każda podejmowana przez nas decyzja łączy się z konsekwencjami. Czasami są one automatyczne, a czasami wymagają świadomego wysiłku i wytężonej pracy. Nawiązując do tego kapłan wskazał na przyczyny, dla których Jezus krytykował uczonych w Piśmie i faryzeuszy, mówiąc im: „Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie”.

Wprawdzie każdy człowiek popełnia błędy i każdemu czasami zdarza się brak zgodności między tym co mówi a tym co czyni, jednak nie to jest największym problemem. Zawsze bowiem można nawrócić się, przeprosić i – czasami też – naprawić błąd. Prawdziwym problemem jest sytuacja, gdy ktoś grzech czyni normą. Żyje wówczas w zakłamaniu, o którym pisze w II czytaniu święty Jakub, nazywając takich ludzi mianem „słuchaczy, którzy sami siebie oszukują”.

 

Aktualności z Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce