Kazanie na 24 niedzielę zwykłą (12 września)

12 września 2021 roku w Kościele w Polsce zapisał się złotymi zgłoskami. Tego bowiem dnia w warszawskiej Świątyni Bożej Opatrzności błogosławionymi zostali ogłoszeni kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka. I właśnie do tego wydarzenia nawiązał diakon Wojciech Porzuczek podczas kazania w języku migowym, wygłoszonego w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu.

Diakon nawiązując do słów niedzielnej Ewangelii wskazał drogę, która nowych polskich błogosławionych doprowadziła do świętości oraz zachęcił, aby myśleć po Bożemu, a nie po ludzku.

 

Aktualności z Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce