Kazanie w języku migowym na 7 niedzielę zwykłą

Zapraszamy do oglądania kazania w języku migowym wygłoszonego w 7 niedzielę zwykłą (rok A) w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu. Tamtejszy duszpasterz – ks. Tomasz Filinowicz – nawiązując do czytanej dziś Ewangelii świętego Mateusza wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus jest nowym Mojżeszem. Wyjaśnia również co ma wspólnego góra błogosławieństw i góra Golgota.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce