Kazanie w języku migowym na I niedzielę Wielkiego Postu

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu ukazuje Jezusa wychodzącego na pustynię, by pościć przez 40 dni. Ewangelista Marek przed tym wydarzeniem opisuje chrzest Jezusa w Jordanie, podczas którego Jezus słyszy od Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Podobnie wszelkie działania pokutne winny wynikać z miłości. O tym właśnie mówił ks. Tomasz Filinowicz w kazaniu w języku migowym wygłoszonym w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 18 lutego 2024 roku.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce