Kazanie w języku migowym – uroczystość Objawienia Pańskiego

Dzisiejsze święto zwane jest powszechnie świętem Trzech Króli. Gdy jednak uważnie przeczytamy dzisiejszą Ewangelię (Mt 2, 1-12) dostrzeżemy, że jest w niej mowa o dwóch królach. Pierwszy to król Herod, panujący w Judei, a drugi to nowonarodzony Król żydowski, czyli Jezus Chrystus, któremu pokłon oddali mędrcy ze wschodu. A ponieważ owi mędrcy złożyli trzy dary (złoto, kadzidło i mirrę) przyjęło się w tradycji chrześcijańskiej, że było ich trzech. 

Zapraszamy do oglądania kazania z uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), które 6 stycznia 2021 roku wygłosił we wrocławskim Duszpasterstwie Niesłyszących ks. Tomasz Filinowicz: