Kim jest diakon i jakie są jego zadania

Kim jest diakon i jakie są jego zadania – to treść kazania wygłoszonego w 4 niedzielę adwentu. Zgodnie z tematem programu duszpasterskiego w Kościele w Polsce, kazania w Duszpasterstwie Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej w trzecią niedzielę miesiące poświęcone są tematowi Eucharystii. Dzisiejsze wygłosił diakon Wojciech Porzuczek, który od grudnia pracuje we wrocławskim duszpasterstwie w ramach praktyk.

Kaznodzieja wyjaśnił kim jest diakon i jakie są jego zadania. Zachęcił również do modlitwy, by nigdy nie zabrakło nam kapłanów.

 

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce