Komunikacja buduje relacje – kazanie w języku migowym

Komunikacja buduje relacje i więzi. I o te właśnie relacje chodzi w wierze chrześcijańskiej, o więź miłości z Jezusem. Każda modlitwa, która jest spotkaniem i rozmową, umacnia wiarę. Modlitwa wymaga sprzyjających warunków. Wśród nich są czas, miejsce i wysiłek.

O tym właśnie mówił ks. Tomasz Filinowicz w kazaniu w języku migowym wygłoszonym w 2 niedzielę Wielkiego Postu w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu. Nawiązał w nim do wydarzenia przemienienia na górze Tabor oraz do własnego doświadczenia nauki języka migowego.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce