Konferencja dla świeckich „Oto Słowo Boże”

Konferencja „Oto Słowo Boże”. Przed rokiem odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja dla osób świeckich zaangażowanych w działanie duszpasterstwa niesłyszących w Polsce. Zorganizowaliśmy ją wspólnie z Fundacją FONIS. Trzydniowe wydarzenie zostało zatytułowane „Oto Słowo Boże” i uczestniczyło w nim ponad 40 osób. Były to zarówno osoby niesłyszące, jak i słyszące z różnych stron Polski. Wszyscy zgodnie twierdzili, że jest potrzeba regularnych spotkań tego typu.

Odpowiadając na tę potrzebę zapraszamy do Wrocławia na drugie spotkanie pod hasłem „Oto Słowo Boże”. Zaplanowaliśmy je na 28-30 czerwca 2024 roku. W piątkowy wieczór rozpoczniemy od kolacji o godz. 19.00, po której zaprosimy na spotkanie integracyjne. Zakończeniem natomiast będzie niedzielny obiad po Mszy Świętej (o godz. 11.00) w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu. W czasie trzech dni będzie czas do pogłębienia wiedzy biblijnej, wspólnej modlitwy, integracji środowiska, wymiany doświadczeń a także zwiedzania Wrocławia. W tym roku tematem wiodącym będzie Ewangelia według świętego Marka.

Koszt udziału w spotkaniu to 300zł (dla osób w trudnej sytuacji finansowej możliwa jest niższa cena). W cenie są dwa noclegi i pełne wyżywienie (od kolacji w piątek wieczór do obiadu w niedzielne południe). Zapisy potrwają do 21 czerwca lub do wyczerpania miejsc. Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby świeckie – niesłyszące, słabosłyszące i słyszące – zaangażowane w pracę duszpasterstwa niesłyszących w poszczególnych diecezjach.

Szczegółowe informacje i zapisy u księdza Tomasza Filinowicza (tel. 510 635 490 – dostępny również WhatsApp lub mail kontakt@effatha24.com).