Konferencja o religijności dzieci i młodzieży niesłyszącej

We wtorek 28 listopada 2023 roku odbyła się doroczna konferencja Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce. Podobnie jak przed rokiem zorganizowaliśmy ją wspólnie z Fundacją FONIS z Wrocławia, która przyszła z pomocą w sprawach logistycznych. Do ośrodka konferencyjno-rekolekcyjnego Uroczysko Porszewice koło Łodzi przybyło ponad 20 osób z różnych stron Polski. Byli to kapłani i katecheci zaangażowani w pracę duszpasterską z Głuchymi w poszczególnych diecezjach. Tym razem uczestnicy pochylili się nad tematem religijności dzieci i młodzieży niesłyszącej. 

W temat wprowadził ks. dr Piotr Rozpędowski. W oparciu o wyniki badań, które przeprowadził podczas pisania rozprawy doktorskiej, wskazał na cechy charakterystyczne dla dzisiejszej młodzieży, określanej pokolenie „płatków śniegu”. Następnie pani Barbara Bednarska, specjalista w dziedzinie surdologopedii, podzieliła się bogatym doświadczeniem swojej pracy z niesłyszącymi dziećmi. W ten sposób przybliżyła uczestnikom konferencji temat zmian społecznych, które już dokonały się i jeszcze dokonują w kolejnym pokoleniu osób z wadami słuchu. Po przerwie kawowej przyszedł czas na wieńczącą prelekcję o podmiotowych i środowiskowych uwarunkowaniach religijności młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, którą wygłosiła pani dr Magdalena Bednarska. 

Spotkanie było również okazją do omówienia minionego roku pracy duszpasterskiej oraz przedstawienia planów, na najbliższy czas. Oczywiście nie zabrakło czasu na ubogacające spotkania kuluarowe. 

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce