Kurs PJM A2 – profil katechetyczny

Kurs PJM A2 – profil katechetyczny. Serdecznie zapraszamy kleryków, kapłanów i katechetów na kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A2. Kurs ten odbędzie się we Wrocławiu w dniach 1 – 10 lipa 2024 roku we Wrocławiu. Będzie obejmował 90 godzin: 64 godziny wykładowe i 26 godzin praktycznych (codzienna Msza Święta w języku migowym, spotkanie z członkami Duszpasterstwa Niesłyszących we Wrocławiu, konsultacje). Zajęcia poprowadzi ksiądz Tomasz Filinowicz – ogólnopolski Duszpasterz Niesłyszących a także dwie niesłyszące lektorki: Alicja Zawada oraz Marta Rozbicka. Do udziału zapraszamy przede wszystkim tych, którzy przed rokiem uczestniczyli w kursie PJM A1.

Koszt udziału w kursie wynosi 2750 zł. Kwota ta obejmuje dwie składowe. Pierwsza z nich to koszt noclegów z wyżywieniem w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu (1650 zł). Natomiast drugą jest koszt samego kursu (1100 zł). Informujemy, że kursanci mogą we własnym zakresie starać się o dofinansowanie w PFRON w zakresie kosztów samego kursu. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z dofinansowania PFRON na stronie tejże instytucji: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/zadania-ustawowe/dofinansowanie-kosztow/).

Liczba miejsc na kurs PJM A2 – profil katechetyczny jest ograniczona. Zapisy trwają do 23 czerwca 2024 roku lub do wyczerpania miejsc. Aby się zapisać należy wysłać wypełniony FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY-PJM-A2-KAT na adres mailowy kontakt@fonis.pl. W zwrotnej odpowiedzi otrzymacie potwierdzenie udziału w kursie oraz broszurę informacyjną organizatora szkolenia w postaci pliku cyfrowego (jako załącznik należy ją dołączyć do wniosku o dofinansowanie w serwisie https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/).

A zatem serdecznie zapraszamy.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce