Letni Kurs Języka Migowego 2019

Letni Kurs Języka Migowego 2019. Krajowy Duszpasterz Niesłyszących i Ośrodek Edukacyjny Katolickiej Misji dla Niesłyszących zapraszają na kurs języka migowego. Odbędzie się on w Katowicach w dniach od 29 lipca do 13 sierpnia 2019 roku. Cena kursu wynosi 1610 zł i obejmuje koszty związane z prowadzeniem zajęć (650zł), jak również koszty wyżywienia i zakwaterowania (960zł).

Do udziału zapraszamy szczególnie duszpasterzy i katechetów oraz świeckich zainteresowanych pracą w duszpasterstwie niesłyszących. Organizatorzy planują prowadzenie zajęć na dwóch poziomach: kurs I stopnia KK1 (podstawowy), a także kurs II stopnia KK2 (średniozaawansowany).

Zgłoszenia można dokonać do dnia 1 maja 2019 na adres mailowy Krajowego Duszpasterza Niesłyszących:  lukasz.pasuto@archidiecezjakatowicka.pl O przyjęciu ks. Łukasz powiadomi osobiście bądź droga listowną.

Serdecznie zapraszamy!