Litania Loretańska w języku migowym

Rozpoczynamy maj. W Kościele miesiąc ten jest poświęcony Maryi. Z tej racji zapraszamy serdecznie do codziennej modlitwy Litanią Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Pomocą może być nagranie przygotowane przed dwoma laty przez siostrę Bonitę i siostrę Katarzynę z Duszpasterstwa Niesłyszących we Wrocławiu.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce