Mądrość, która pozwala zobaczyć prawdziwy skarb

Nie każdy potrafi odnaleźć skarb ukryty na roli. Nie każdy też potrafi zobaczyć Jezusa – Skarb ukryty w Kościele. Aby to było możliwe potrzebna jest prawdziwa mądrość. Taka, o którą prosił Salomon. O tym właśnie mówił ks. Tomasz Filinowicz w kazaniu wygłoszonym w 17 niedzielę zwykłą w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu. Zapraszamy do oglądania.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce