Męka Pańska w języku migowym

Dzisiejsza niedziela w Kościele Katolickim zwana jest Niedzielą Palmową lub też Niedzielą Męki Pańskiej. Dziś bowiem w kościołach odczytywany jest opis Męki Pana Jezusa według świętego Marka. Zapraszamy do obejrzenia nagrania tego opisu w języku migowym.

Nagranie przygotowała Fundacja FONIS z Wrocławia przy współpracy z Duszpasterstwem Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej. W filmie wystąpiły głównie osoby niesłyszące i słabosłyszące, dlatego cały film jest w języku migowym. Dodatkowo dograny został lektor i dołączone napisy, aby film był dostępny tak dla Głuchych, jak i słabosłyszących oraz słyszących. W nagraniu wykorzystano stroje wypożyczone z Misterium Męki Pańskiej z poznańskiej Cytadeli.