Mocą Ducha Świętego

Rodzice, którzy przeżywają śmierć dziecka, najczęściej wiedzą, że dziecko ich jest już w niebie i że to powinno być dla nich powodem radości, ale nie potrafią się cieszyć. Alkoholik, często wie, że powinien zerwać z nałogiem, który niszczy jego i bliskich, ale nie zawsze potrafi to uczynić. Apostołowie zamknięci w wieczerniku wiedzieli, co nakazał im Jezus.

I choć doskonale pamiętali słowa wypowiedziane przez Jezusa przed Jego wstąpieniem do nieba „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…”, to dopiero dzień Pięćdziesiątnicy przyniósł przemianę. Gdy każdy z Apostołów otrzymał moc Ducha Świętego wówczas rozpoczęła się realizacja nakazu misyjnego, pozostawionego przez Chrystusa. Dziś Bóg posyła nam swojego Ducha, abyśmy mieli odwagę być świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Do tego zachęcił dziś niesłyszących i słabosłyszących ks. Tomasz Filinowicz podczas kazania w języku migowym wygłoszonego we Wrocławiu.

Więcej kazań w języku migowym znajdziecie na naszej internetowej www.effatha24.com w zakładce KAZANIA